Ένθετα και επένθετα πορσελάνης


ένθετα - επένθετα πορσελάνης

Περισσότερο μόνιμο υλικό από τη σύνθετη ρητίνη είναι η πορσελάνη. Οι εμφράξεις αμαλγάματος για τέλεια αισθητική και μόνιμο αποτέλεσμα μπορούν να αντικατασταθούν και με “πορσελάνινες εμφράξεις”, ένθετα και επένθετα. Είναι μία εναλλακτική λύση για την αισθητική αποκατάσταση οπισθίων δοντιών, περισσότερο όμως δαπανηρή από τις εμφράξεις με λευκά σφραγίσματα. Απαιτείται γι’αυτήν η λήψη αποτυπώματος και μία δεύτερη συνεδρία για τη συγκόλλησή τους στο φραγμό, αφού μεσολαβήσει το εργαστήριο για την κατασκευή τους . Βέβαια, το αποτέλεσμα είναι περισσότερο μόνιμο, καθώς η πορσελάνη είναι υλικό περισσότερο ανθεκτικό στο χρόνο από άποψη αισθητικής αλλά και από άποψη αντοχής.

ένθετα - επένθετα πορσελάνης

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.