Ανύψωση Ιγμορείου*

Η τοποθέτηση των εμφυτευμάτων γίνεται για να αντικατασταθούν οι ρίζες των δοντιών που θα τα στηρίξουν, στην περίπτωση που αυτά έχουν χαθεί. Απαραίτητη λοιπόν προϋπόθεση για να γίνει αυτό είναι να υπάρχει αρκετό οστό σε μήκος και σε πλάτος για να αγκαλιάσει το εμφύτευμα και να δημιουργήσει νέα κύτταρα γύρω απ’αυτό. Αυτό διαπιστώνεται με τη χρήση κατάλληλης ακτινογραφίας ή τομογραφίας.

ανύψωση ιγμορείου

Στην περίπτωση που το υπάρχον οστό δεν επαρκεί, είναι απαραίτητη η χρήση οστικών μοσχευμάτων και τεχνικών ιστικής αναγέννησης με σκοπό τη δημιουργία χώρου και την παράκαμψη ανατομικών μορίων που δεν πρέπει να παραβιαστούν.

Στην οπίσθια περιοχή της άνω γνάθου ένας τέτοιος χώρος είναι το ιγμόρειο, μία κοιλότητα που φυσιολογικά είναι γεμάτη με αέρα και ο πυθμένας της καθορίζει το όριο πέρα απ’το οποίο δεν μπορεί να τοποθετηθεί κάποιο εμφύτευμα.

ανύψωση ιγμορείου

Στην πανοραμική ακτινογραφία φαίνεται ότι στην οπίσθια άνω δεξιά περιοχή δεν επαρκεί το οστό για να τοποθετηθούν εμφυτεύματα, ώστε να αντικατασταθούν τα ελλείποντα δόντια.

ανύψωση ιγμορείουΣ’αυτή την περίπτωση για να ολοκληρωθεί η διαδικασία είναι απαραίτητο να προηγηθεί μία επέμβαση κατά την οποία η μεμβράνη του ιγμορείου αποκαλύπτεται και αποκολλάται από τη βάση της ώστε κάτω απ’αυτήν να τοποθετηθεί οστικό μόσχευμα με σκοπό να αυξηθεί η συνολική επιφάνεια του οστού και να δοθεί έτσι στο μέλλον η δυνατότητα τοποθέτησης εμφυτευμάτων.

Το μόσχευμα μπορεί να είναι ανθρώπινο (από κατάλληλα επεξεργασμένο πτωματικό υλικό) ή συνθετικό ή ζωϊκό (συνήθως βόειο) ή μόσχευμα του ίδιου του ενδιαφερόμενου που έχει αφαιρεθεί από άλλη περιοχή μέσα ή έξω από το στόμα (αλλομόσχευμα, ξενομόσχευμα, αυτομόσχευμα αντίστοιχα) ή ακόμα και κατάλληλο μίγμα των ανωτέρω.

Η ανοιχτή ανύψωση ιγμορείου περιλαμβάνει τοποθέτηση του κατάλληλου μοσχευματικού υλικού μέσα από τη διάνοιξη οστικού παράθυρου μετά την αποκόλληση της μεμβράνης του ιγμορείου. Είναι μία επέμβαση που απαιτεί εξειδίκευση και είναι απαραίτητο να προηγηθεί ένα διάστημα 6-9 μηνών για την επούλωση του οστού πριν την τοποθέτηση του εμφυτεύματος/εμφυτευμάτων.

ανύψωση ιγμορείουΌταν η φατνιακή ακρολοφία έχει ύψος 4-5 χιλιοστά τουλάχιστον, τότε μπορεί να γίνει και κλειστή ανύψωση ιγμορείου, δηλαδή μέσα από την οστεοτομία που γίνεται για την τοποθέτηση του εμφυτεύματος (φρεάτιο) γίνεται χρήση κατάλληλων οστεοτόμων που συμπιέζουν το υπολειπόμενο φατνιακό οστό με ή χωρίς ταυτόχρονη χρήση μοσχεύματος. Η τοποθέτηση του εμφυτεύματος είναι δυνατόν να γίνει και στην ίδια συνεδρία οπότε δεν απαιτείται περίοδος αναμονής για την επούλωση του οστού ούτε ξεχωριστή επέμβαση.

Εδώ φαίνεται η τοποθέτηση ενός εμφυτεύματος για την αντικατάσταση του 1ου άνω αριστερού γομφίου αφού έχει προηγηθεί κλειστή ανύψωση ιγμορείου.

Η ανύψωση του ιγμορείου όπως άλλωστε και η τοποθέτηση εμφυτευμάτων είναι μία διαδικασία που δεν ενδείκνυται:

  • Παρουσία μη ελεγχόμενου σακχαρώδη διαβήτη
  • Ενεργός ιγμορίτιδα ή ιστορικό χρόνιων φλεγμονών του ιγμορείου
  • Ακτινοθεραπεία στην περιοχή της κεφαλής ή του τραχήλου
  • Πρόσφατη χημειοθεραπεία
  • Μη ελεγχόμενη περιοδοντική νόσος
  • Κάπνισμα
  • Απροθυμία συνεργασίας για την ολοκλήρωση της διαδικασίας και συντήρηση της αποκατάστασης

 

*Ανάλογα με την περίπτωση, υπάρχει η δυνατότητα η θεραπεία να παρέχεται από εξειδικευμένους συναδέλφους (γναθοχειρουργό, περιοδοντολόγο, παιδοδοντίατρο, ενδοδοντιστή, ορθοδοντικό κα).

Γίνεται προσπάθεια η θεραπεία να ολοκληρώνεται στο ιατρείο της Κας Λεβή, όμως ανάλογα με το είδος της θεραπείας είναι δυνατόν η αντιμετώπιση του ασθενούς και η παροχή οδοντιατρικής περίθαλψης να πραγματοποιείται στο χώρο τους ή σε νοσοκομειακό περιβάλλον όταν αυτό καθίσταται απαραίτητο.

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.