Γέφυρες τύπου Maryland-Rochette

Γέφυρες τύπου Maryland-Rochette

Μετά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων και μέχρι να ολοκληρωθεί η επούλωσή τους, αλλά και σε περιπτώσεις που για λόγους οικονομικούς ή ηλικίας δεν ενδείκνυται η λύση των εμφυτευμάτων, η εναλλακτική της γέφυρας με πτερύγια συγκολλάται στα διπλανά δόντια με ημιμόνιμο τρόπο χωρίς να χρειάζεται αυτά να τροχιστούν.

Γέφυρες τύπου Maryland-Rochette

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.