Ολικές και Μερικές Οδοντοστοιχίες


tip

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΟΛΙΚΕΣ ΟΔΟΝΤΟΣΤΟΙΧΙΕΣ


 Άμεσες Ολικές Οδοντοστοιχίες

Η τοποθέτηση των οδοντικών εμφυτευμάτων προϋποθέτει μία καλή στοματική υγιεινή. Στην περίπτωση που είναι παραμελειμμένο το στόμα, αλλά και στις περισσότερες περιπτώσεις ολικών αποκαταστάσεων είναι απαραίτητο να προηγηθεί η κατασκευή κλασσικών ολικών οδοντοστοιχιών (μασέλες) για να γίνει μία αρχική εξυγίανση αλλά και να διαπιστωθεί αν είναι αναγκαία η χρήση των εμφυτευμάτων. Η λύση αυτή είναι πιο οικονομική.

Η λήψη των αποτυπωμάτων και η κατασκευή των ολικών οδοντοστοιχιών ολοκληρώνεται πριν την εξαγωγή των δοντιών, ώστε να παραδοθούν αυτές την ίδια μέρα που θα γίνουν οι εξαγωγές και ο ασθενής να μη μείνει καθόλου χωρίς δόντια. Στη περίπτωση αυτή οι ολικές οδοντοστοιχίες λέγονται άμεσες.

Άμεσες Ολικές Οδοντοστοιχίες

Άνω ολική οδοντοστοιχία

Άμεσες Ολικές Οδοντοστοιχίες

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.