Ροχαλητό και άπνοια ύπνου

ΡΟΧΑΛΗΤΟ

ροχαλητόΌταν είναι κάποιος ξαπλωμένος σε ύπτια θέση ανοίγει το στόμα και η γλώσσα πέφτει προς τα πίσω στο λαιμό, στευνεύει ο αεραγωγός και ο αέρας πρέπει να περάσει από ένα πολύ μικρό άνοιγμα για την αναπνοή. Αυτό δημιουργεί δονήσεις στο λαιμό με αποτέλεσμα το “ροχαλητό”.

ΑΠΝΟΙΑ ΥΠΝΟΥ

Η άπνοια ύπνου προκύπτει όταν ο αεραγωγός φράσσει τελείως, εμποδίζοντας τη κίνηση του αέρα προς τους πνεύμονες. Όσο πιο πολύ προσπαθεί να αναπνεύσει, επειδή έχει καταρρεύσει εντελώς, το τοίχωμα του αεραγωγού κλείνει ακόμα περισσότερο, και αυτή η κατάσταση επιμένει έως ότου ο εγκέφαλος στείλει μήνυμα ότι οι πνεύμονες δεν αερίζονται και προκαλέσει να ξυπνήσει μερικώς από τον ύπνο το άτομο που το παθαίνει και υποσυνείδητα να κλείσει το στόμα, οπότε με την επαναφορά της κάτω γνάθου, της γλώσσας και του στοματοφάρυγγα στη σωστή θέση παίρνει μία ξαφνική βαθιά εισπνοή με δυσκολία.

Αυτό συνεχίζεται μέχρι να ξαναπέσει σε βαθύ ύπνο και ο κύκλος: βαθύς ύπνος-χαλάρωση της γνάθου, απόφραξη αεραγωγού-ασυνείδητο ξύπνημα- βαθύς ύπνος και πάλι μπορεί να επαναληφθεί 50 ή και περισσότερες φορές την ώρα κατά τη διάρκεια του βραδυνού ύπνου.

Με ένα μπλοκαρισμένο αεραγωγό δεν είναι δυνατόν αυτός που κοιμάται να παίρνει αρκετό οξυγόνο, οπότε το λιγότερο που του συμβαίνει είναι ότι δεν ξεκουράζεται αρκετά οπότε μπορεί να νυστάζει ή να αποκοιμάται και μέσα στη μέρα. Και αυτός ο συνεχής διαταραγμένος ύπνος με την έλλειψη ικανοποιητικής οξυγόνωσης μπορεί να φέρει στην επιφάνεια και άλλα προβλήματα.

Θεραπεία

Η θεραπεία της άπνοιας ύπνου συνίσταται στην αποφυγή αυτής της απόφραξης. Μπορεί να επιτευχθεί χειρουργικά με την τροποποίηση της ανατομίας ώστε να αποφεύγεται αυτή η διακεκομμένη αναπνοή, που όμως έχουν μόνο 20-40% ποσοστά επιτυχίας. Για απλές περιπτώσεις ή μέτριο πρόβλημα άπνοιας ύπνου η θεραπεία είναι η κατασκευή του κατάλληλου νάρθηκα. Ακόμα και σε βαριές περιπτώσεις χειρουργική επέμβαση συνίσταται μόνον όταν δεν υπάρχει βελτίωση μετά τη χρήση νάρθηκα.

ΕΝΔΟΣΤΟΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ

Orthoapnea_oral_appliance

Υπάρχουν αυτή τη στιγμή περισσότεροι από 60 τύποι ενδοστοματικών συσκευών που έχουν έγκριση για τη θεραπεία της άπνοιας ύπνου που μπορεί να χωριστούν σε δύο βασικές κατηγορίες

1. Η συσκευή μετακινεί τη γνάθο σε μία περισσότερο πρόσθια θέση και μαζί μ’αυτήν μετακινείται και η γλώσσα διατηρώντας ανοιχτό αεραγωγό.
2. Η συσκευή ακινητοποιεί τη γλώσσα σε τέτοια θέση ώστε να διατηρεί ανοιχτό τον αεραγωγό.

Η επιλογή της ενδεδειγμένης συσκευής γίνεται με βάση τη βαρύτητα της περίπτωσης, τη σύγκλειση, το μέγεθος της γλώσσας και της μαλακής υπερώας, την παρουσία ή απουσία βρυγμού, το εύρος της κίνησης της κάτω γνάθου, την υγεία των ούλων κα.

Εξατομικευμένες κατασκευές που εφαρμόζουν στα δόντια της άνω και κάτω γνάθου για την εξάλειψη του ροχαλητού και της άπνοιας ύπνου.

types-of-apnea-oral-appliances_1

types-of-apnea-oral-appliances_2

image source: http://chicagosleepapneasnoring.com/about-sleep-apnea/types-of-apnea-oral-appliances

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.