Υπολογιστικά Υποβοηθούμενη Χειρουργική / Ψηφιακή Εμφυτευματολογία

computer-assisted-implantology img
Παραδοσιακά την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων προηγείται ένας ακτινογραφικός έλεγχος, βάση του οποίου γίνεται στη συνέχεια η κατασκευή κάποιου χειρουργικού νάρθηκα που χρησιμοποιείται για να καθοδηγήσει τη χειρουργική επέμβαση έτσι ώστε το εμφύτευμα να έχει τη σωστή θέση και κλίση.

Χρήσιμες λήψεις μπορεί να είναι μία οπισθοφατνιακή ακτινογραφία, μία πανοραμική, ή σε περίπτωση που απαιτείται μεγαλύτερη λεπτομέρεια στον υπολογισμό μία αξονική τομογραφία, dental scan.

computer-assisated-implantology img

Στην τελευταία περίπτωση, είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί συγκεκριμένο λογισμικό, το οποίο με βάση την αξονική τομογραφία να χρησιμεύσει για την αναπαραγωγή σε τρισδιάτατο ομοίωμα τόσο του οστού της γνάθου, όσο και του χειρουργικού νάρθηκα για την χειρουργική επέμβαση, ο οποίος όμως θα έχει προκύψει ηλεκτρονικά με απόλυτη ακρίβεια από το dental scan.

computera-assisted-implantology omg

computer-assisted-implantology imgO χειρουργικός οδηγός που προκύπτει μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και χωρίς την ανύψωση κρημνού για την τοποθέτηση των εμφυτευμάτων χωρίς να απαιτείται ουσιαστικά ούτε καν συρραφή! Έτσι η διαδικασία γίνεται πιο γρήγορα και ανώδυνη, μειώνοντας έως εξαλείφοντας τις μετεγχειρητικές επιπλοκές!

 

Image source: Simplant

 

© 2014 Anna Levi. All rights reserved.